Formulář oznámení odstoupení od smlouvy

 OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  

 Adresát:           NAVOS, a.s.

                          (prodejna HP)

                           Leštinská 972/32

                           789 01 Zábřeh

                           IČ: 47674857, DIČ: CZ47674857

                           zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 4091

                           obchod@navos-km.cz

 

Oznamuji/oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

-   datum objednání (*)/datum obdržení (*):

-   jméno a příjmení spotřebitele:

-   adresa spotřebitele:

-   číslo účtu spotřebitele:

-   kontakt (telefon, e-mail) spotřebitele:

-   důvody ostroupení od smlouvy: bez uvedení důvodu(*)/jiné (*) ................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zaslán v listinné podobě):

Datum: