Likvidace elektroodpadu

Povinností prodejce vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech jsou plněny prostřednictvím smluvního partnera ELEKTROWIN, a.s.