UNICHEM RATIMOR BRODIFACOUM parafinové bloky 300 g

99,00 Kč
118,00 Kč
Požerová nástraha k hubení hlodavců - myší domácích, potkanů a krys také ve vlhkém prostředí. Parafinové kostky neplesniví a nerozpadají se. Účinná látka: brodifacoum Uvedena cena vč. DPH.
Dostupnost: Skladem
Kód: 90002136317
EAN: 3830050607945

UNICHEM RATIMOR BRODIFACOUM parafinové bloky 300 g

Požerová nástraha k hubení hlodavců - myší domácích, potkanů a krys také ve vlhkém prostředí. Parafinové kostky neplesniví a nerozpadají se. 

Účinná látka: brodifacoum

Ratimor - parafinová nástraha je určena na hubení myši, krys, potkanů atd. 

 

Voskové bloky lze použít také ve vlhkém prostředí - odolávají plísním

Pro všechny hlodavce jsou velmi atraktivní - podporučjí přirozený reflex - hlodání a nutí je tak sežrat víc nástrahy. 

Parafinové bloky jednoduše umístěte na místa výskytu hlodavců - nejlépe do speciálních deratizačních staniček a nástrahu doplňujte každý 3-5 den dokud je nástraha odebírána. 

Upozornění: Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat.

Balení: 300g

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

 

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pokyny:

H373 Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.

P260 Nevdechujte prach.

P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu