Ochrana osobních údajů

 

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás touto cestou upozornit, že společnost NAVOS, a.s. v souvislosti s provozem svého e-shopu zpracovává Vaše osobní údaje. Jedná se o osobní údaje, které nám sami poskytnete jejich vyplněním ve svém uživatelském profilu nebo v objednávce učiněné přes webové rozhraní e-shopu a údaje o Vašich objednávkách a nákupech.

Tyto osobní údaje jsou důvěrné a jsou ukládány v bezpečné databázi. Vaše osobní údaje neposkytneme žádným třetím osobám, ať už v rámci České republiky nebo do zahraničí, ledaže nám poskytnutí údajů třetí osobě výslovně uloží právní předpis.

Váš přístup do uživatelského profilu na webovém rozhraní našeho e-shopu a možnost provedení objednávky zboží a následně uzavření kupní smlouvy jsou chráněny přístupovým heslem. Toto heslo znáte pouze Vy. Vaše heslo by nemělo zůstat volně přístupné jiným osobám, aby nemohlo dojít ke zneužití Vašeho uživatelského profilu a údajů v něm obsažených. Za zneužití přístupového hesla nemůže naše společnost nést žádnou odpovědnost.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

  • uzavření a plnění kupní smlouvy uzavřené mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako kupujícím prostřednictvím e-shopu,

  • vymáhání práv a povinností z uzavřené kupní smlouvy (vymáhání pohledávky na úhradu kupní ceny, uplatnění práv z vad zboží – reklamace zboží apod.),

  • plnění právních povinností (pro potřeby řádného vedení účetnictví, daňové evidence apod.).

Pro každý účel zpracování musíme mít zákonný důvod (tzv. právní titul). Právním titulem zpracování jsou ve výše uvedených případech, jak jsou shora uvedeny za sebou:

  • plnění smlouvy,

  • oprávněný zájem naší společnosti a

  • plnění právní povinnosti.

Vaše osobní údaje nebudeme využívat pro přímý marketing, tj. pro zasílání reklamních nabídek, bulletinů či jiných propagačních materiálů.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivně využívat služby e-shopu a budete mít aktivní uživatelský profil. Váš uživatelský profil a veškeré Vaše osobní údaje v něm uvedené vymažeme po 2 letech od Vaší poslední objednávky.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům nebo kopii těchto osobních údajů,

  • požadovat opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů nebo jejich výmaz,

  • získat údaje, které se Vás týkají a které prodávající shora uvedeným způsobem zpracovává.

 

                                                      NAVOS, a.s.