Formulář Oznámení odstoupení od smlouvy

OZNÁMENÍ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  

 Adresát:            NAVOS, a.s.

                           (prodejna HP)

                           Leštinská 972/32

                           789 01 Zábřeh

                           IČ: 47674857, DIČ: CZ47674857

                           zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 4091

                           obchod@navos-km.cz

 Oznamuji/oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

-      datum objednání (*)/datum obdržení (*):

-   jméno a příjmení spotřebitele:

-   adresa spotřebitele:

-   číslo účtu spotřebitele:

-   kontakt (telefon, e-mail) spotřebitele:

-   důvody ostroupení od smlouvy: bez uvedení důvodu (*)/jiné (*)

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zaslán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte